Microsoft апликациите во еко едукација
Чудесната преобразба на пеперутката
-Волшебничка која ја буди еко свеста кај малите и големи истражувачи


Main | My profile | Log out 
Site menu

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0Login form


 

Креатор и администратор
на страната
Весела Богдановиќ
veselabogdanovic@live.com

Автор на проектот
Павлина Карова
pavlinakarova@live.com


E-mail:
Password:
Нашата зелена ливада
 
Креативна тематска работилница
Ликовно образование

Творење со пренамена и комбинирање ликовни материјали

во интеграција со македонски јазик
Буква+буква=збор

 
ВОВЕДНА ИГРА-Лета лета.
Воведна активност-Пребарување на BING .Да погледнеме каква е ливадата.
 
ПРВА АКТИВНОСТ-
Обојување кокос со темперни бои,одрежување апликации цветови,изработка модел-ливада,дом на пеперутките.
(Разговор-цвекиња, трева, вода -тоа е убав дом за пеперутките)
 

 

 
ИГРА-
Што би било кога зборот пеперутка би започнал на буквата т..или на буквата л.
Можеме ли од измешани букви да го составиме зборот ливада.

 

 
ВТОРА АКТИВНОСТ-
Изработка на пеперутки со пренамена на шишиња стаклена амабалажа.
 
И двете активности се во интеграција со македонски јазик-
Препознавање букви, составување зборови биква по буква, 
Воочување на важноста на правилен редослед на буквите во секој збор.
 
ЗАВРШНА АКТИВНОСТ И ЕВАЛВАЦИЈА-
Изложување на изработките,
Самооценување(што ми беше тешко а што лесно направив,кој што ми помогна,што треба повеќе да се трудам)
Взаемно оценување на креативноста и на вложен труд и залагење.
Игра -
Замислив предмет на буквата а а се наоѓа тука,ајде да погодувате.....)